บริษัท สุรเสกข์ จำกัด

บริษัท สุรเสกข์ จำกัด ผลิต Clip VDO ที่มีคุณค่าเพื่อสังคม เรานำเสนอคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายต้องการผ่านการทดลองสังคมในแนวทางที่เรียกว่า social experimental ซึ่งเราเป็นองค์กรขนาดเล็กทำให้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่น้องๆ จะได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ