โรงพยาบาลไชโย

โรงพยาบาลไชโย

80 หมู่ 5 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง:
ดาวน์โหลด