CreativeMOVE

CreativeMOVE คือองค์กรนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Agency)
ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET ที่มีเว็บไซต์นำเสนอนวัตกรรมในสายงานสร้างสรรค์ ศิลปะ และการออกแบบ เผยแพร่โครงการและแคมเปญจากทั่วโลกที่เข้ามาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน่าสนใจ ด้วยต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสาย Creative, Art และ Design ได้เห็นความเป็นไปได้ของไอเดียดีๆ ที่เกิดได้จริง และยังเปิดพื้นที่ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นที่ปรึกษาการทำโปรเจคเพื่อสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับองค์กร