Openspace

Openspace เป็นพื้นที่เปิดสำหรับความร่วมมือจากหลากหลายอาชีพ ที่มีความสนใจในการทำงานกับชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมองไปถึงการเกิดขึ้นของชุมชนที่น่าอยู่ในอนาคต การจัดการทรัพยากร และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เรายินดีเปิดพื้นที่นี้และร่วมมือกับผู้ที่สนใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกัน ด้วยมุมมองใหม่ และใจที่เปิดกว้าง

รูปบรรยากาศในที่ทำงาน