Public Hit Company Limited

Public Hit Company Limited บริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของวงการ ผู้นำเอาประสบการณ์จากการทำงานด้านสื่อสารมวลชน บวกเข้ากับประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์หล่อหลอมเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความต้องการของทั้งนักข่าวและลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความต้องการของลูกค้าที่สุด

รูปด้านนอกที่ทำงาน