The Drama Academy

The Drama Academy – เป็นโรงเรียนสอนการแสดง ที่เน้นสร้างให้นักเรียนสามารถใช้การแสดงเพื่อพัฒนาตัวเองสำหรับเป็นนักแสดง พิธีกร นักร้อง นักดนตรี รวมถึงใช้การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง โดยมีแนวคิดที่ว่า การแสดงไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง:
ดาวน์โหลด