ปิดรับสมัครแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

อ่านรายละเอียดงานและอาชีพที่จะสมัคร

อ่านรายละเอียดโครงการ(ด้านบน) เช็คกำหนดการและอาชีพที่น้องจะสมัคร(ด้านล่าง)

เมื่อพร้อมแล้ว กดปุ่ม "สมัครเข้าร่วมกิจกรรม"

กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพที่จะสมัคร และตอบคำถามทุกข้อในใบสมัครให้เรียบร้อย

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว รอประกาศผลการสมัครจากทีมงาน

รอประกาศผลการสมัครและเรียกมาสัมภาษณ์คัดเลือก หากผ่านสัมภาษณ์จะต้องชำระค่าเข้าร่วม