เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ ทนายความ

สภาทนายความจังหวัดมีนบุรี

สภาทนายความจังหวัดมีนบุรี ให้บริการด้านกฏหมายแก่ผู้ที่ต้องการคำปรึกษา ต้องการทนาย ฯลฯ

รูปถ่ายด้านหน้าที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

พี่ธง ตรีณพงศ์ สุขคงจิรสิทธิ์

ทนายความและผู้จัดการสำนักงาน

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆต้นแบบ และสังเกตการทำงานของพี่ๆ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลของอาชีพทนายความ ตั้งแต่การจัดการเอกสาร/เตรียมเอกสาร การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี ทบทวนความเข้าใจก่อนการว่าความ
 2. อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอัยการ และผู้พิพากษา
 3. อาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมศาลต่างๆ เช่น ศาลแพ่ง ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาบเยาวชน ฯลฯ
 4. อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปชมการพิจารณาคดีในศาล

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 08.30 – 16.30 น.

** บางวันพี่ต้นแบบจะนัดเจอที่ศาลเพื่อไปดูการพิจารณาคดีของศาลและการว่าความของทนายความ

** เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

*** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนใดก็ได้
 2. สนใจเรื่องกฎหมาย มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิติศาสตร์มาบ้าง
 3. รักความยุติธรรม
 4. ถนัดในการท่องจำ มีความแม่นยำในข้อมูล
 5. มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยการพูด
 6. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ มีความรู้รอบตัว

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด