เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ ทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์

บริษัท LDC Dental จำกัด(มหาชน)

บริษัท LDC Dental จำกัด(มหาชน)

ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรมโดยมุ่งเน้นคุณภาพ การให้บริการภายใต้ทันตแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 5 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

น้องๆ ที่มาติดตามอาชีพนี้ จะได้เห็นบรรยากาศการทำงานจริงๆ ของทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ว่าการรักษาคนไข้จะต้องมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง

ได้พูดคุยและสอบถามคำถามที่ตนเองสงสัยเกี่ยวกับอาชีพนี้จากพี่ๆ ทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องเรียน นอกจากนี้จะมีโอกาสได้เห็นการทำงานของตำแหน่งอื่นๆ ในคลินิกที่คอยสนับสนุนการทำงานของทันตแพทย์ และ เรียนการสอนของผู้ช่วยทันตแพทย์ของสถาบันการจัดการทัตวัฒน์อีกด้วย

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์

เวลาทำงาน : 09.00 – 17.00 น.

** เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

การแต่งกาย

ชุดสากลสุภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

  1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
  2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
  3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
  4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
  5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

  1. เรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์
  2. มีความสนใจที่จะอยากจะรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด