เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ ทีมเอเจนซี่โฆษณา บริษัท GREYnj United

บริษัท GREYnJ United

บริษัท GREYnJ United เอเยนซี่โฆษณาในกลุ่มบริษัทโฆษณาระดับโลก ช่วยองค์กรและสินค้าต่างๆ มีงานโฆษณาดีดีที่ขายของ สร้างแบรนด์ให้คนรักและเข้มแข็ง ภายใต้กลยุทธ์และวิธีคิดแบบมุ่งเน้นผลสำเร็จเป็นหลัก เพราะที่นี่ Famously Effective Since 1917. ถ้าใครรักบาร์บีกอน หรือจน..เครียด..กินเหล้า หรืออยากมีอกชิดกว่าชม มาเรียนรู้กับพี่แพรที่นี่เลย!


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆต้นแบบ และสังเกตการทำงานของพี่ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของเอเจนซี่โฆษณา ทั้งทีม AE, ทีม Strategy, ทีม Creative, ทีม Producer เพื่อร่วมสร้างแคมเปญโฆษณาหนึ่งตัวตั้งแต่รับงานจากลูกค้า จนเสร็จสิ้น และนำไปออกสื่อต่างๆ
 2. เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อร่วมออกความคิดเห็นและไอเดียดีๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน (แต่ข้อมูลในห้องประชุมจะต้องเป็นความลับไม่สามารถนำออกมาบอกต่อกับบุคคลภายนอกได้)
 3. ได้มีโอกาสเหมือนทำงานจริงด้วยการทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์โฆษณา นำงานและคอมเม้นต์มาบอกเล่าให้พี่ๆ ฟัง, ฝึกการสร้าง brand ให้ตนเอง ฝึกการขาย brand ตัวเองและการนำเสนอ, คิดงานแข่งกับพี่ๆ
 4. อาจจะได้ออกกองภาพนิ่ง วีดีโอสปอต

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 10.00 – 18.00 น.

* ในช่วงที่มีการประชุมเพื่อสรุปงานก่อนขายงานสำคัญ เวลาเลิกงานอาจไม่แน่นอน แต่น้องๆ สามารถขออนุญาติกลับก่อนได้หากมีความจำเป็นจริงๆ

** เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

*** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดสากลสุภาพได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนใดก็ได้
 2. มีความสนใจในงานโฆษณา และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโฆษณา
 3. ทักษะที่จำเป็น
  • เป็นคนที่ชอบการลงมือทำ มีพลัง มีความพยายามและความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่เราคิดวางแผนไว้ให้เป็นจริงขึ้นมา ไม่ใช่แค่มีไอเดียอย่างเดียว
  • ความสามารถในการจัดการ รู้จักการวางแผน
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความสามารถในการเข้ากับคนและจัดการกับคน
 4. ลักษณะนิสัย
  • smoothly: รู้จักเข้ากับคน นิ่มนวล  มีความละเอียดรอบคอบ
  • effectively: สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด
  • มีประสิทธิภาพในการทำงาน

รูปด้านหน้าที่ทำงาน

ป้ายองค์กร GREYnJ United ด้านในบริษัท

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด