เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ ผู้กำกับสารคดี และ ซีรีย์

ห้องหุ้นสุข

ห้องหุ้นสุข

องค์กรที่ทำนำเรื่องราวทางสังคมมาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

สร้างสรรการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น VDO เสียง หรือ นิทรรศการ

เวลาเข้า-เลิกงาน

เข้างานไม่เป็นเวลา : 10.30 – 19.00

การแต่งกาย

สบายๆ เหมือนอยู่ที่บ้าน แต่เมื่อออกกอง ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐาน

  1. เด็กที่เปิดกว้าง เปิดรับ ในทุกสิ่งที่เข้ามา 
  2. มีความพยายาม 
  3. ตรงต่อเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ชอบดูสื่อ 
  2. เชี่ยวชาญในการใช้จินตนาการ

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด