เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ พยาบาล

โรงพยาบาลไชโย

โรงพยาบาลไชโย

80 หมู่ 5 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

พี่กุ๋ย เกตุสุดา สวนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องฉุกเฉิน

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. ตามติดและสังเกตการณ์พี่ต้นแบบอาชีพในการทำงานในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.
 2. พี่พยาบาลอาจมีเข้าเวรนอกเวลาราชการ หรือ ต้องเข้าเวรวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
 3. สามารถเยี่ยมชมหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลได้หากทางพี่ต้นแบบอนุญาต
 4. พูดคุยและสัมผัสถึงประสบการณ์จริงในการทำงานกับพี่ต้นแบบ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อสงสัย ซักถาม และมุมมองต่างๆได้อย่างเต็มที่

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ถึงศุกร์ 

เวลา : ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.

อาจมีเข้าเวรนอกเวลาราชการ หรือ เข้าเวรวันเสาร์อาทิตย์ด้วย

 • ที่พัก ตลอด 10 วัน ทางรพ.จัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นบ้านพักบุคลากรในรั้วโรงพยาบาล (ของใช้ส่วนตัวให้เตรียมมาเอง)
 • ขอให้เตรียมค่าอาหารและค่าเดินทางมาเอง

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีมนุษยสัมพันธ์พื้นฐานที่ดี พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลอื่นอย่างมีสัมมาคารวะ 
 5. มีความสนใจในอาชีพพยาบาล (ไม่ต้องมาก ขอให้ไม่โดนใครบังคับมาเป็นพอ เพราะเราสามารถมาค้นหาตนเองร่วมกันได้)
 6. กินง่าย อยู่ง่าย เตรียมใจมาพบกับ ชีวิตจริงของพยาบาล 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. เรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต
 2. สามารถไปค้างที่โรงพยาบาลไชโย ได้ตลอด 10 วัน
  *มีที่พักในโรงพยาบาลสำหรับน้องที่ไปติดตามอาชีพนี้ตลอด 10 วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักเพิ่มเติม (สำหรับค่าอาหารและเดินทางน้องต้องเตรียมมาเอง)
 3. อดทน และมีใจพร้อมที่จะไปเผชิญกับเหตุการณ์จริงของเหล่าคนไข้ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย
 4. ตื่นง่าย หลับง่าย

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด