เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ สถาปนิก

Integrated Field co.,ltd. (IF)

Integrated Field co.,ltd. (IF)

is

a Thailand based design office that believes in finding a specified question for each project, to understand its “core”, and develop the design based on that issue throughout the whole process. With belief in this method, IF was founded by group of friends consisting of architects, an interior architect, a landscape architect and an industrial designer, intended to work together and gather aspects in as many fields as possible to create work from the integrated inputs as our core saying, “IF works in the Field of Integration”. It has been founded since July 2011 and still at its very first stage at the moment.

ตัวอย่างผลงาน

ภาพจาก : https://www.facebook.com/if.integratedfield.co.ltd

ภาพจาก : https://www.facebook.com/if.integratedfield.co.ltd

ภาพจาก : https://www.integratedfield.com


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 15) : 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2561

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


ลักษณะงานของอาชีพ

  1. เข้าไปเรียนรู้วิธีการทำงานของพี่ๆ สถาปนิกในองค์กร จากการเห็นวิธีคิดและการออกแบบ
  2. ซักถามและพูดคุยวิธีกับพี่ต้นแบบอาชีพเกี่ยวกับการทำงานของอาชีพนี้ รวมถึงการเรียนสถาปนิกในมหาวิทยาลัย
  3. หากมีการไปดูไซต์งาน และพี่ต้นแบบอาชีพอนุญาต น้องอาจจะได้ไปลงพื้นที่ร่วมกับพี่ต้นแบบอาชีพ

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน :จันทร์-ศุกร์ หรือออกนอกสถานที่เพื่อไปดูไซต์งาน

เวลาทำงาน : 09.00 – 18.00 น. (เวลาทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะงาน) 

การแต่งกาย

ชุดสากล สุภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

  1. สนใจด้านการออกแบบ
  2. มีพื้นฐานเรื่องการออกแบบมานิดหน่อย
  3. ใช้โปรแกรมเป็น เช่น autocat 3D หรือตัดโมเดลได้
  4. สนใจเรื่องโครงสร้าง ภาพรวม
  5. ตั้งใจ อยากที่จะเรียนรู้

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด