เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ เจ้าของสตูดิโอเซรามิคทำมือ Aoon Pottery

Aoon Pottery

pottery studio and testing room located in Chinatown, Bangkok, Thailand

รูปบรรยากาศที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 15) : 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2561

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

น้องจะได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการปั้นเซรามิคแบบทำมือจากพี่ต้นแบบ ได้พูดคุย ซักถาม ลงมือทำจริง รวมถึงเข้าใจธุรกิจและวิธีในการสร้างสตูดิโอเซรามิคทำมือของตนเองขึ้นมา

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง อาทิตย์ (ร้านปิดวันอังคาร)

เวลาทำงาน : 11.00 – 19.00 น.

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

ชุดลำลองสุภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

  • มีความตั้งใจและสนใจเรื่องงานปั้นเซรามิค
  • อยากให้ลูกค้ามีความสุขจากสิ่งที่เราตั้งใจทำ
  • มีความอดทน
  • ชอบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด