เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ เชฟ โรงแรม S31

S31 Sukhumvit Hotel

Feel at home with a warm welcome at S15 Sukhumvit Hotel, a stylish boutique hotel near Asoke BTS in the heart of Bangkok. Located at the entrance of Sukhumvit Soi 15, guests can step from the bustling street into the serene lobby with the relaxing scent of essential oil and leave the stress of the city behind.

รูปบรรยากาศในที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

  1. พูดคุยซักถามและเรียนรู้จากพี่ต้นแบบ ถึงลักษณะของงาน ภาพรวม และ สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
  2. มีโอกาส ช่วยงานในครัวซึ่งเป็นพื้นฐานนำไปสู่อาชีพเชฟในอนาคต การรับของ ตรวจสอบคุณภาพ จนถึงขั้นเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน
  3. เห็นหน้างานจริง และอาจมีส่วนร่วมในการปรุงอาหาร ในแต่ละจานที่จะเสริฟ
  4. พี่ต้นแบบ ร่วมพูดคุย และวิเคาระห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเดินทางในสายอาชีพนี้ แลกเปลี่ยนมุมมองหลังจากได้เรียนรู้แล้ว

เวลาเข้า-เลิกงาน

เนื่องด้วยงานบริการ เป็นงานที่ทำงานเป็นกะ (Shift working hour) อาจจะมีความยืดหยุ่นด้านเวลาสูง ตารางงานอาจจะปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสมของหน้างาน แต่ถึงอย่างไรน้องๆที่มาฝึกจะใช้เวลาไม่เกิน 8 ชม. ต่อวัน โดยทำ 5 วันต่อสัปดาห์

*วันหยุดอาจจะไม่ใช่วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เนื่องจาก วันดังกล่าว น้องๆจะมีโอกาสได้เรียนรู้งานมากกว่าวันอื่นๆ

การแต่งกาย

สวมชุดทำครัว (ถ้ามี) หรือแต่งกายด้วยกางเกงขายาวและเสื้อเชิ๊ตสีสุภาพ (ดำ/ขาว/เทา) รองเท้าหุ้มส้น​

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

  1. มีความตรงต่อเวลาในการเข้างาน
  2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  3. มีจิตใจรักงานบริการ (Servive Mind)
  4. ชื่นชอบการทำครัว ซึ่งเป็นงานที่หนักและอันตราย
  5. มีการตื่นตัวกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา
  6. ทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด