เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ โปรดิวเซอร์งานโฆษณา SHORYUKEN Production

บริษัท โชริวเคน โปรดักชั่น จำกัด

บริษัท โชริวเคน โปรดักชั่น จำกัด 

บริษัทผลิตสื่อวีดีโอคุณภาพทุกชนิด ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ คนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์

 


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

น้องจะได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตงานโฆษณา ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะได้เรียนรู้ละเอียดขนาดไหน จะขึ้นอยู่กับประเภทของงานแต่ละงานในช่วงที่น้องไปติดตาม รวมถึงระยะเวลาที่น้องเข้าร่วมได้

เวลาเข้า-เลิกงาน

เวลาทำงาน : 10.00 – ไม่แน่นอน (เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับคิวของการถ่ายทำโฆษณา)

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

  1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
  2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
  3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
  4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
  5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

  1. สายการเรียนใดก็ได้   
  2. สนใจอยากเรียนรู้งานโฆษณา 
  3. มีความสนใจการถ่ายหนัง
  4. ชอบดู Youtube
  5. มีความคิดสร้างสรรค์