เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ เชฟ ร้าน Blackyard

BLACKYARD ROAST & BREW

Blackyard Roast and Brew is a Bar and Restaurant with a concept of “Make Blackyard Your Backyard”.

รูปบรรยากาศที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

  1. พูดคุยซักถามและเรียนรู้จากพี่ต้นแบบ ถึงลักษณะของงาน ภาพรวม และ สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
  2. มีโอกาส ช่วยงานในครัวซึ่งเป็นพื้นฐานนำไปสู่อาชีพเชฟในอนาคต การรับของ ตรวจสอบคุณภาพ จนถึงขั้นเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน
  3. เห็นหน้างานจริง ขณะขายหรือ Rush Hour ของร้านอาหาร อาจมีส่วนร่วมในการปรุงอาหาร ในแต่ละจานที่จะเสริฟ
  4. พี่ต้นแบบ ร่วมพูดคุย และวิเคาระห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเดินทางในสายอาชีพนี้ แลกเปลี่ยนมุมมองหลังจากได้เรียนรู้แล้ว

เวลาเข้า – เลิกงาน

นื่องด้วยงานบริการ เป็นงานที่ทำงานเป็นกะ (Shift working hour) อาจจะมีความยืดหยุ่นด้านเวลาสูง ตารางงานอาจจะปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสมของหน้างาน แต่ถึงอย่างไรน้องๆที่มาฝึกจะใช้เวลาไม่เกิน 8 ชม. ต่อวัน โดยทำ 5 วันต่อสัปดาห์

* วันหยุดจะจะไม่ใช่วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เนื่องจาก วันดังกล่าว น้องๆจะมีโอกาสได้เรียนรู้งานมากกว่าวันอื่นๆ

การแต่งกาย

สวมชุดทำครัว (ถ้ามี) หรือแต่งกายด้วยกางเกงขายาวและเสื้อเชิ๊ตสีสุภาพ (ดำ/ขาว/เทา) รองเท้าหุ้มส้น

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

  1. มีความตรงต่อเวลาในการเข้างาน
  2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  3. มีจิตใจรักงานบริการ (Service Mind)
  4. ชื่นชอบการทำครัว ซึ่งเป็นงานที่หนักและอันตราย
  5. มีการตื่นตัวกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา
  6. ทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

แผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด