เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ Concert and Event Organizer

keep in touch project

รับจ้างผลิตงานคอนเสิร์ต งานอีเว้นท์ หรืองานแสดงสดทั่วไป โดยดำเนินงานการผลิตครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ , การออกแบบ , การจัดทำสคริปต์ , การควบคุมการผลิตชิ้นงาน , การรันคิวงาน

รูปถ่ายด้านหน้าที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

พี่ต้น นโรตม์ อภิมุขวรสกุล

กรรมการผู้จัดการ / Executive Producer

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆ ต้นแบบ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ ทั้งใน ช่วง Pre Production และ ช่วง Production  ฯลฯ
 2. ช่วยงานในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ เช่น เตรียมป้ายชื่อ ฯลฯ
 3. อาจจะมีโอกาสได้เห็นการทำงานเบื้องหลังของการจัดคอนเสิร์ต ด้วยการไปเป็นทีมงานในการจัดกับพี่ๆ ในองค์กร

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 10.00 – 18.00 น.

มีช่วงที่จำเป็นต้องทำงานในวันหยุดที่ไม่สามารถระบุแนะนอนได้ (เนื่องจากงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์จะจัดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) และ มีบางวันที่จะต้องเลิกงานดึก

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพได้ 

วันที่มีงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ จะต้องใส่ชุดเสื้อยืด กางเกงสีดำล้วน  และสวมรองเท้าดำ

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. เรียนสายการเรียนใดก็ได้
 2. คล่องแคล่วว่องไว มีพลังสูง 
 3. หัวไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ
 4. มีความสามารถในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่ดี และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 5. เน้นในเรื่องการมีความรับผิดชอบสูง