ปิดรับสมัครแล้ว ไว้พบกันใหม่กับ Talkชิด ครั้งหน้า!

Talk ชิด

Talk ชิด คืออะไร

Talk ชิด

วงพูดคุยขนาดเล็กที่จะนำพี่ต้นแบบอาชีพมาตอบทุกข้อสงสัยของน้องๆ วัยมัธยมศึกษาของอาชีพเกี่ยวกับอาชีพ พร้อมพูดคุยแชร์ข้อมูลอาชีพ และประสบการณ์ทำงาน

เพื่อสร้างความเข้าใจและคลายทุกข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ ให้หมดไป

ข้อมูลอาชีพบางส่วนที่บันทึกไว้จากการพูดคุย ยังจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอในวงกว้างให้กับเด็กวัยมัธยมศึกษาคนอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์และห้องแนะแนวของโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดคำถาม

ดาวน์โหลดคำถามสำหรับการเข้าร่วมโครงการ

ตอบคำถามและเลือก อาชีพที่ต้องการ

เลือกอาชีพสำหรับการเข้าร่วม โครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

พร้อมส่งคำตอบตามคำถาม เพื่อการคัดเลือก