Information

ครีเอทีฟโฆษณา

อาชีพที่ต้องอาศัยการเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ และสื่อมันออกไปให้ตรงตามความต้องการ และนำเสนอความน่าสนใจด้วยการเข้าไปภายในจิตใจของผู้รับชม ทำให้เขาสนใจโฆษณาเรา และต้องการสินค้าที่เราทำการโฆษณาออกไป

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

ความท้าทายของงานเราคือเราได้เห็นงานในหลายๆธุรกิจ ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเราสนุกที่จะได้เรียนรู้ บางคนอาจจะคิดว่างานของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องอยู่หน้าคอม กับตัวเลขตลอดเวลา แต่จริงๆไม่ใช่เลย

นักบัญชีที่ทำงานในบริษัทและกิจการร้านค้าต่างๆ

เราอยู่กับตัวเลข หน้าที่ของเราคือเราต้องทำงบการเงิน ปิดตัวเลขออกมาให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เอาไปตัดสินใจ อย่างบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มันก็จะมีบุคคลภายนอกที่ต้องใช้งบการเงินนี้ด้วย หน้าที่ของเราก็คือทำงบออกมาให้ถูกต้อง และที่สำคัญคือทันเวลา

ผู้แทนยา (เภสัชกรที่เป็นตัวแทนขายของบริษัทยา)

ป้าหมายของอาชีพเภสัชกรจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเภสัชกรที่ทำงานในสถานที่ทำงานประเภทไหน ถ้าเป็นเภสัชในบริษัทยาที่ดูแลในส่วนของการขายก็จะเรียกว่า ผู้แทนยา

Industrial Designer

เป้าจริงๆของเรา เราคิดว่างานออกแบบที่ดีมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับธุรกิจ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สัมพันธ์กับสังคม สันพันธ์กับสิ่งแวดล้อม permissionในการตั้งเป้าต่างกัน สำหรับผมแล้วคงคิดว่ายังไงก็คงต้องมีเรื่องธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ตราบใดที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับคนอื่น ผมเชื่อว่านี่คือการออกแบบ

วิศวกรอุตสาหการ

วิศวกรอุตสาหการ คือ วิศวกรที่สร้างระบบต่างๆ เพราะพวกเราเน้นการศึกษาเรื่องระบบ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่พูดถึงนี้ไม่ได้จำเป็นที่จะอยู่แค่ในโรงงานเท่านั้น

3D Animator

ช่วยทำความฝันในวัยเด็กของคนหลายๆคนให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบของ animation ทั้งในรูปแบบของซีรีย์ , ภาพยนตร์ , งานโฆษณา หรืออื่นๆเช่น สื่อออนไลน์ เพราะในปัจจุบันเรามีสื่อออนไลน์ เยอะมากๆ เราก็สามารถพัฒนา animationไปประยุกต์ใช้กับสื่ออื่นๆได้ เช่น การนำไปประกอบการให้ ความรู้ทางด้านการศึกษา

นักเพาะพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง

เป้าหมายของอาชีพนักเพาะพันธุ์ไก่ก็คือ ผลิตหรือว่าเพาะเลี้ยงไก่ของเราให้เติบโตขึ้นมาทันกับความต้องการของตลาด โดยเราจะต้องเอาใจใส่กับการเลี้ยงดูตั้งแต่ตัวไก่ อาหารและน้ำที่ให้กิน ไปจนถึงการจัดการสุขลักษณะในโรงเรือนเลี้ยงไก่

จุดที่ยากหรือครียดที่สุดของอาชีพนี้ ก็คือ ช่วงที่มีโรคระบาดในไก่ เช่น ช่วงหน้าฝนหรือปลายฝนอาจจะมีปัญหาไก่เป็นหวัดหรือมีปัญหาสุขภาพซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษจากเรา

เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน (เกษตรอินทรีย์)

อาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะอินทรีย์หรือเคมีหน้าที่หลักก็คือการผลิตอาหาร ผลิตทั้งอาหารที่เป็นพืชและสัตว์เพื่อหล่อเลี้ยงประชากร หล่อเลี้ยงสังคมบนโลกใบนี้

และเนื่องจากอาหารคือสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการหล่อเลี้ยงร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ดังนั้นในเมื่อเกษตรกรทำหน้าที่ผลิจอาหารก็ควรที่จะต้องผลิตทำอาหารที่ดีที่ปลอดภัย ไม่ใช่ว่าผลิตอาหารขึ้นมาเป็นยาพิษด้วยสารเคมีต่างๆ ที่ใส่เพื่อเร่งผลผลิตขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภคเลย

ผู้ช่วยทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งนี้ ก็คือ บันทึกบัญชีของลูกค้าตามหลักฐานการรับ จ่ายเงินที่ได้รับมาจากลูกค้าให้ถูกต้อง จัดทำภาษียื่นส่งสรรพากรรวมถึงการนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้กับลูกค้า ทำการปรับปรุงรายการบัญชีรายเดือน เตรียมข้อมูลประกอบงบการเงินรายปี ร่างงบการเงินรายปี เตรียมแบบภาษีปลายปี ทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมและแบบนำส่งเงินเดือนรายปี อันนี้เป็นส่วนของผู้ช่วยผู้ทำบัญชี

พนักงานต้อนรับในโฮสเทลขนาดเล็ก

โฮสเทลขนาดเล็กในที่นี้หมายถึง โฮสเทลขนาด 20-30 เตียง ซึ่งตำแหน่งคนทำงานในโฮสเทลขนาดนี้ก็จะมีเพียง 3 ตำแหน่ง นั่นคือ พนักงานต้อนรับ, แม้บ้าน และผู้จัดการ (หรือเจ้าของ) ซึ่งก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป

1 2 3 5