ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์

เป้าหมายหลักของอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ต์ก็คือ การดูแลรถของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝีมือและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซต์ แต่ยังต้องรวมถึงความซื่อสัตย์ในการคิดราคา ความซื่อสัตย์ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสมเหตุสมผลด้วย

ถ้าเป็นงานด้านการซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซต์ตามอาการ ก็จะมีขั้นตอนดังนี้

1. เริ่มจากการที่ลูกค้านำรถเข้ามาพร้อมกับบอกอาการของรถ

2. จากนั้นเราก็จะต้องวินิจฉัยจากอาการว่ามันเกิดข้นจากสาเหตุอะไรซึ่งเราจะใช้วิธีการทดลองขี่หรือลองสตาร์ทเครื่องและสังเกตการทำงานของจุดต่างๆ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้ประสบการณ์ของช่างซ่อมเป็นอย่างมากในการที่จะวินิจฉัยอาการของรถว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ถ้าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องตรงจุด เราก็จะซ่อมได้เร็ว ลูกค้าก็จะมีความสุข

3. เมื่อวินิจฉัยแล้วก็จะเข้าศู่ขั้นตอนการรื้อ ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ฯลฯ ซึ่งก็จะมีทั้งการใช้เครื่องมือและการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเช็ค ช่วยซ่อม เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซต์ในปัจุบันมีการใช้ระบอิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้น

4. เมื่อรื้อ ซ่อม เปลี่ยน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าไปให้เหมือนเดิมและนำรถของลูกค้สไปทดลองขี่ จากนั้นก็ส่งรถคืนให้ลูกค้า

ส่วนงานซ่อมบำรุงทั่วไปก็จีขั้นตอนคล้ายๆ กัน เพียงแต่เราไม่ต้องทำการวินิจฉัยอาการเพียงแค่พูดคุยกับลูกค้าว่าต้องการให้เราเปลี่ยนอะไรบ้าง หรือเราจะแนะนำให้เขาเปลี่ยนอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเรามีความรู้ มีประสบการณ์มากพอที่จะแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรถของในด้านต่างๆ ได้มาก ลูกค้าก็จะรู้สึกประทับใจและไว้วางใจเรามากขึ้น

 

อาชีพที่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์จะต้องทำงานร่วมด้วยก็อาจจะมีไม่เยอะ หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเซลล์ขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซต์ ร้านค้าขายอะไหล่รถ และก็โรงกลึงที่ทำหน้าที่เชื่อมเหล็ก ซ่อมเหล็ก ตัดเหล็ก

 

ช่างมอเตอร์ไซต์จะทำงานอยู่ 3 ที่ หนึ่ง คือ ร้านซ่อมหรืออู่ซ่อมมอเตอร์ไซต์ซึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างอีกทีหรืออาจจะเป็นเจ้าของร้านเองก็ได้ กับ สอง คือ ศูนย์บริการด้านมอเตอร์ไซต์ของบริษัทต่างๆ ที่สุดท้ายที่จะเจอช่างมอเตอร์ไซต์ ก็คือ โรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซต์

ถ้าเป็นช่างมอเตอร์ไซต์ที่อยู่ตามศูนย์บริการและโรงงาน น่าจะจะมีชั่วโมงทำงานอยู่ประมาณ 8-9 ชั่วโมง ต่อวัน ส่วนถ้าเป็นช่างมอเตอร์ไซต์ที่เป็นเจ้าของร้านหรืออู่ซ่อมของตัวเองก็จะมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นกว่า บางคนก็น้อยกว่า 8 ชั่วโมง บางคนก็มากกว่า อาจจะถึง 10-12 ชั่วโมง ก็แล้วแต่ความขยันของแต่ละคน

 

นิสัยที่คนเป็นช่างควรมีน่าจะเป็นเรื่องความอดทน เพราะการทำงานจะค่อนข้างหนัก และบางทีก็อาจจะต้องอดทนกับลูกค้าของเราด้วยเพราะส่วนหนึ่งของงานช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ก็คืองานบริการ

ส่วนความรู้พื้นฐาน ก็น่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซต์ ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของรถมอเตอร์ไซต์ ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ

 

สิ่งที่อาชีพนี้มอบให้กับตัวผู้ประกอบอาชีพก็คือ การเติมเต็มทั้งในเรื่องความชอบและรายได้ ถ้าหากเป็นคนที่รักและสนใจในเรื่องเครื่องยนต์ ในเรื่องรถมอเตอร์ไซต์

ส่วนคุณค่าที่อาชีพนี้มีต่อสังคม ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละบ้านก็จะมีรถขอตัวเองยิ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องใช้รถในการเดินทางหรือไปทำงาน อาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ก็เป็นคนช่วยในการดูแลรถของเขา เพราะถ้าเกิดรถที่เป็นยานพาหนะสำคัญของเขาเสียหรอใช้ไม่ได้ก็จะเกิดความลำบากในการเดินทาง

ผลกระทบด้านลบที่มีต่อตัวผู้ประกอบอาชีพ ถ้าเราออกแบบการซ่อมไม่ดีก็อาจะมีอาการล้า ปวดหลัง จากการก้มซ่อมมอเตอร์ไซต์ได้ หรือถ้าเราใช้สารเคมีเยอะโดยไม่จำเป็นก็จะเป็นตัวเราเองที่ได้รับสารเคมีนั้นกลับมา หรือถ้าเราไม่ป้องกันตัวเราเอง เช่น ใส่หน้ากาก ใส่ถุงมือ เราก็จะได้รับผลทางด้านสุขภาพ

 

การเติบโตในสายงานของอาชีพนี้ถ้าเป็นช่างที่ทำงานประจำในร้านซ่อม หรือศูนย์บริการก็จะมีการเลื่อนระดับเป็นหัวหน้าช่างขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นเข้าของร้านหรืออู่ของตัวเอง ก็น่าจะเป็นจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นที่อาจจะทำให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรืออาจจะต่อยอดจากร้านซ่อมไปเป็นร้านประดับยนต์ เป็นร้านอะไหล่ก็สามารถทำได้

 

ประเทศเราไม่ได้มีกฎหมายควบคุมว่าช่างมอเตอร์ไซต์จะต้องมีใบอนุญาติอะไร ดังนั้น อาชีพนี้ใครอยากจะทำก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องเรียนมาโดยตรง เราอาจจะเริ่มจากการเก็บประสบการณ์ด้วยการดูแลรถอย่างง่ายๆ เช่น ดูแลภายนอกก่อน แล้วค่อยขยับไปที่งานเครื่องยนต์ หรือบางคนอาจจะเลือกไปเรียนสายอาชีพด้านช่างโดยตรงก็สามารถทำได้

แหล่งความรู้ที่แนะนำสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็มีหลายที่

หนึ่ง คือ ร้านซ่อมหรืออู่ซ่อมมอเตอร์ไซต์ใกล้บ้าน ก็สามารถลองเข้าไปดู เข้าไปขอเขาช่วย เราก็จะได้สะสมประสบการณ์

สอง คือ ทางอินเทอร์เน็ต ใน Google หรือ Youtube ก็จะมีหมดเลยทั้งวิธีการถอดประกอบเครื่อง วิธีการซ่อมตรงนั้น ตรงนี้

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในงาน “มหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ จังหวัดสุรินทร์” ปี พ.ศ.2560