นักออกแบบชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต

นักออกแบบชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต

เป้าหมายของอาชีพนี้ก็คือ การหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าของเราเพื่อให้เขาแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการใช้ความคิด ไอเดียการออกแบบของเรา ออกแบบชิ้นส่วนที่ต้องใช้ให้กับเขาภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของงบประมาณและเวลา

โดยหัวใจสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาของการออกแบบก็คือ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข ความสวยงาม และการพัฒนาผลงานไปเรื่อยๆ

ขั้นตอนแรกเราจะต้องรับรู้ปัญหาและเงื่อนไข ข้อจำกัดต่างๆ ของลูกค้าก่อนเพื่อประเมินดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่เราจะต้องคำนึงถึงและจำกัดขอบเขตการทำงาน (เช่น ระยะเวลาทำงาน, งบประมาณ ฯลฯ) ของเรา

จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบชิ้นงานและลงมือผลิต โดยเริ่มจากการกำหนดวิธีคิดเพื่อรองรับการออกแบบ เช่น ระบุเงื่อนไขมาให้หมดทุกข้อก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ คิดวิธีแก้ไขปัญหาออกมาให้หลากหลายเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันคืออะไร วิธีไหนที่เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ภายในเงื่อนไขไหน สุดท้ายก็คือ ตัดสินใจเลือกหนึ่งวิธีมาลงมือผลิต

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นเหมือนการทำซ้ำ คือ ทดลองและปรับ โดยเราจะทำซ้ำขั้นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะลงตัวหรือเวลาทำงานหมดลง

ความยากในการทำงานของอาชีพนี้ ก็คือ ความกดดันในการทำงานที่เกิดจากข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลา เพราะงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นงานที่ใช้ความคิดที่บางทีเราต้องการเวลาในการคิดและออกแบบนานแต่ลูกค้ามีข้อจำกัดที่ไม่สามารถให้เวลาเท่าที่เราต้องการได้

 

อาชีพที่นักออกแบบต้องทำงานด้วยก็จะมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุต่างๆ เพราะบางทีเราถนัดในการใช้วัสดุบางอย่างแต่งานที่เราออกแบบต้องใช้วัสดุประเภทอื่นด้วย เราก็จะต้องทำงานร่วมกับเขาที่จะคอยให้คุณสมบัติและข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุประเภทนั้นๆ

นอกจากนี้ก็อาจจะต้องทำงานกับฝ่ายผลิตที่จะเป็นคนที่ผลิตชิ้นงานตามที่เราออกแบบขึ้นมา

 

อาชีพนักออกแบบก็จะทำงานอยู่ในแทบทุกโรงงานที่มีเรื่องของการผลิตและการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยจะทำงานในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นงานออกมาให้ได้ตามต้องการ หรือทำหน้าที่ประเมินดูว่าชิ้นงานที่จ้างผลิตมาจากบริษัทอื่นนั้นตรงตามสเปคที่เราต้องการหรือไม่ สามารถนำมาใช้กับเครื่องจักรของโรงงานเราได้ไหม

นอกจากนี้ก็จะมีโรงงานอีกประเภทหนึ่งที่รับหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องจักรให้กับโรงงานอื่นๆ โดยเฉพาะ

ชั่วโมงการทำงานของอาชีพนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานแต่โดยทั่วไปก็จะทำงานตามเวลาปกติ คือ วันละ 8 ชั่วโมง โดยเวลาเข้าออกงานก็อาจจะมีการยืดหยุ่นหรือถูกกำหนดตายตัวก็ได้

 

บุคลิกของคนที่น่าจะเหมาะกับอาชีพนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดแก้ไขปัญหา ชอบซ่อมและสร้าง ชอบเห็นอะไรที่มันแตกต่าง อยากที่จะปรับนั่น ปรับนี่ไปเรื่อยๆ

ทักษะอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญที่นักออกแบบควรจะต้องมีก็คือ การบริหารจัดการเวลา เพราะอาชีพนี้ไม่ใช่แค่ออกแบบแต่เราจะต้องวางแผนการทำงานของตัวเอง (และอาจจะต้องของทีม) ด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักออกแบบ คือ ประสบการณ์ เพราะคนที่มีประสบการณ์เยอะๆ จะมีคลังข้อมูล คลังความรู้ที่จะหยิบจับมาใช้ผสมกันออกมาเป็นวิธีการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ๆ ได้เรื่อยๆ

 

สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข สิ่งแรกเลยคือ ความภูมิใจในอาชีพที่ผลงานของเราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นๆ  นอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทาย ความสนุก ที่เกิดจากการคิดค้น สร้างสรรค์ ออกแบบ ผลงานใหม่ๆ ที่แตกต่างและใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

 

นักออกแบบหลายๆ คนนอกจากที่เติบขึ้นไปเป็นหัวหน้างานแล้ว ก็ยังสามารถขยับขยายไปเปิดกิจการเล็กๆ ของตัวเองได้ด้วย

 

เส้นทางการศึกษาก็มีที่เป็นการศึกษาเฉพาะ คือ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไปว่าจะเชี่ยวชาญในวัสดุประเภทใด

ส่วนแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ ก็มีตามเว็บไซต์ต่างๆ 

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในงาน “มหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ จังหวัดสุรินทร์” ปี พ.ศ.2560