วิศวกรเสียง live sound

วิศวกรเสียง live sound

หน้าที่ของวิศวกรเสียงในงาน Live Sound  (คอนเสิร์ต, อีเว้นท์ ฯลฯ) ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเสียง เช่น ปรับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ดัง เบา ตามที่เพลงนั้น สถานการณ์นั้น ต้องการ และทำนห้าที่แก้ไขปัญหาด้านเสียงเพราะงาน Live Sound จะมีปัญหาด้านเสียงมากมาย เช่น Feedback เสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น บางทีก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการ เราก็ต้องแก้ไขเสียงพวกนี้ให้มันออกมาดีขึ้น

ความท้าทายของวิศวกรเสียงในส่วน Live sound จะอยู่ที่ความถูกต้องและความเร็ว เพราะมันเป็นเสียงสดที่คนฟังจะได้ยิน ณ ขณะนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากวิศวกรเสียงที่ทำงานในสตูดิโอเสียงที่มีเวลาและต้องการความสมบูรณ์มากกว่า

 

วิศวกรเสียงประเภท  Live Sound ก็จะอยู่ในที่อย่างคอนเสิร์ต งานอีเว้นท์ ผับ บาร์ อะไรพวกนี้ก็ต้องการอาชีพนี้เหมือนกัน ทุกที่ที่มีการเล่นดนตรีหรือใช้เสียง ต้องมี Sound Engineer อยู่ทั้งนั้น 

 

ค่าตอบแทนโดยประมาณของวิศวกรเสียง live sound ก็อาจจะอยู่ที่ 5,000 บาท ต่อวัน เช่น เป็นวิศวกรเสียง live sound ที่ทำงานกับศิลปิน ก็จะได้วันละ 5,000 บาท โดยจะครอบคลุมการทำงานทั้งวันตั้งแต่ เตรียมเดินสายต่างๆ ซ้อม sound check และเล่นสด ซึ่งบางครั้งวงดนตรีก็จะมีการจ้างวิศวกรเสียง live sound ของตัวเองประจำเพราะรู้ว่าแต่ละเพลงจะต้องปรับอะไรตรงไหน นี่ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้วิศวกรเสียงมีความมั่นคงอยู่บ้าง เพราะจะมีคนที่เคยร่วมงานกับเรา ใช้งานเราไปเรื่อยๆ

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในกิจกรรม “ฟักฝันเฟส 2017” ปี พ.ศ. 2560