แอร์โฮสเตส

แอร์โฮสเตส

หน้าที่หลักของการเป็นลูกเรือหรือแอร์โฮสเตส ก็คือ การดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ และดูแลให้ผู้โดยสารอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลาตั้งแต่เครื่องขึ้นจนถึงเครื่องลง เช่น การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน

  1. เริ่มจากการมารายงานตัวก่อนเวลาบินที่สำนักงาน (อาจจะประมาณ 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า) เพื่อเตรียมพร้อมบิน โดยจะมีการตรวจเอกสาร ทำความรู้จักทีมลูกเรือที่จะทำงานร่วมกัน เตรียมรายละเอียดและแบ่งหน้าที่งาน รวมถึงทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัยของลูกเรือในทีม
  2. เดินทางไปที่เครื่องบินที่จะบินเพื่อเตรียมเครื่อง ก็จะมีการเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช็คระบบต่างๆ ในห้องโดยสาร และเตรียมอุปกรณ์บริการ เช่น ขนมของว่าง อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
  3. เชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่อง สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
  4. ช่วยทำความสะอาดห้องโดยสารแต่ละส่วน หลังจากผู้โดยสารลงจากเครื่องหมดแล้ว
  5. สิ้นสุดหน้าที่ของแต่ละวัน (หรือเที่ยวบิน) ด้วยการกลับสำนักงานเพื่อสรุปงานร่วมกับทีมลูกเรือที่บินด้วยกัน

 

อาชีพนี้ทำงานร่วมกับ นักบิน, เจ้าหน้าที่ช่างที่มาตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบิน, lampmaster, เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด, เจ้าหน้าที่โหลดของ (loader), เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (potter)

นอกจากนี้ก็อาจจะมีหน่วยพยาบาล/ทีมแพทย์ หรือ หน่วย eod ที่จะเข้ามาในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

 

อาชีพนี้ก็จะปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นหลัก และก็จะมีสำนักงานที่เราจะต้องเข้าไปเพื่อประชุมรายละเอียดและสรุปงานด้วย

ทางสำนักงานก็จะกำหนดตารางเวลาทำงานในแต่ละเดือน ที่เรียกว่า original schedule โดยจะมีการกำหนด maximum และ minimum ของจำนวนเที่ยวบินหรือชั่วโมงบินว่าแต่ละเดือนแอร์โฮสเตสคนนั้นจะทำการบินกี่เที่ยวหรือกี่ชั่วโมงบิน

แต่เราก็สามารถเปลี่ยนตารางบินของเราได้ด้วยการสลับตารางบินกับเพื่อนแอร์โฮสเตสด้วยกันซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางบริษัท

 

บุคลิกหรือนิสัยที่น่าจะเป็นพื้นฐานหลักของอาชีพแอร์โฮสเตสก็คือ ความมั่นใจ การกล้าแสดงออก ความเป็นคนคล่องแคล่ว รวดเร็ว ช่างสังเกต รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และที่สำคัญที่สุดออีกหนึ่งเรื่องก็คือ การมีใจในเรื่องการบริการ

 

คุณค่าของอาชีพนี้ก็คือ ความภูมิใจที่เราได้คอยช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร

แต่ก็ต้องแลกมาด้วยผลเสียที่จะเกิดกับสุขภาพกาย อย่างเช่น เรื่องการนอนไม่หลับเพราะตารางบินที่ไม่แน่นอน อีกทั้งหลายๆ เที่ยวบินก็เป็นเที่ยวบินกลางคืน นอกจากเรื่องการนอนแล้วก็เป็นเรื่องกระดูก ทั้งกระดูกข้อเข่าเพราะต้องยืนตลอดเวลา ต้องยืนบนพื้นที่ลาดเอียง หรือจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังงอจากการต้องยกกระเป๋าผู้โดยสาร

ปัญหาสุขภาพจากการบินยังมีเรื่องปัญหาสุขภาพตา เพราะเมื่ออยู่บนฟ้าออกซิเจนจะน้อย อากาศจะแห้ง ตาเราก็จะแห้ง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนเป็นหลัก

 

ลำดับแรกเลยเราจะเป็น Cabin Crew ธรรมดา จากนั้นเราก็จะเป็น Cabin Crew ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนบนเครื่อง หลังจากนั้นเราก็จะสามารถขยับไปเป็น Trainer และทำงานไประยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถสอบเป็น Cabin Leader หรือ Purser ได้

ในอีกสายหนึ่งซึ่งก็จะไม่ได้ทำการบินไปกับเครื่องบิน ก็คือ การสอบเป็น Instructor ที่ทำหน้าที่สอนแอร์โฮสเตสในห้องเรียน 

นอกจากนี้ก็จะมีตำแหน่ง Checker, Super visor,  manager และ director ที่เป็นสายบริหาร ซึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่งที่สามารถเติบโตไปได้

* Career path ของอาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายการบิน

 

คนที่จะมาเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสสามารถเรียนจบอะไรก็ได้แต่คุณสมบัติในส่วนของความรู้ก็คือ ภาษาที่สองที่เป็นภาษาอังกฤษที่ต้องคล่องและชำนาญ และอาจจะรวมถึงภาษาที่สามซึ่งถ้ามีก็จะเป็นต้นทุนที่ช่วยได้

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในกิจกรรม “ฟักฝันเฟส 2017” ปี พ.ศ. 2560

สื่อการเรียนการสอนสำหรับคุณครู: แอร์โฮสเตส