วิศวกรโยธา ส่วนออกแบบโครงสร้าง

วิศวกรโยธา ส่วนออกแบบโครงสร้าง

วิศวกรโยธาจะมีแบ่งย่อยออกไปอีก 5 สาย ที่ทำงานแตกต่างกัน คือ โยธาสายชลศาสตร์อันนี้จะทำงานเกี่ยวกับน้ำ เช่น เขื่อน, กรมชลประทาน เป็นต้น สายที่ 2  คือสายสิ่งแวดล้อมที่จพดูแลงานจำพวกบำบัดของเสียต่างๆ สายที่ 3 เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ คือ การดูแลการดำเนินไปของโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สายที่ 4 จะเป็นงานออกแบบโครงสร้าง และสายสุดท้าย คือ site engineer ซึ่งเป็นสิ่งที่คนนึกถึงมากที่สุด

ถ้าเป็นเป้าหมายของงานเฉพาะของวิศวกรโยธาส่วนออกแบบโครงสร้าง ก็คือ การออกแบบโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างตามฟังก์ชันการใช้งาน ตามสิ่งที่ต้องมีอยู่ข้างใน เช่นเครื่องจักรอะไรบ้าง ใหญ่เล็ก หนัก เบา ขนาดไหน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

 

ขั้นตอนการทำงานของอาชีพนี้จะเริ่มจากการประชุมว่าความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เราจะสร้างขึ้นมาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น มีน้ำหนักเท่าไหร่ที่จะอยู่บนหลังคา, พื้นแต่ละชั้นวางตรงไหน ทำอะไร เป็นต้น จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบเพื่อดูว่าควรจะมีอะไรอยู่ตรงไหน โครงสร้างส่วนนั้นควรจะเป็นอย่างไร โดยจะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย จากนั้นจะเป็นขั้นตอน drawing ซึ่งใช้คนช่วย draft แบบลงในกระดาษเพื่อส่งต่อให้ site engineer ไปสร้างตามแบบ

จากนั้นก็จะเป็นการลงพื้นที่ออกไปตรวจดูโครงสร้างว่าดำเนินการตรงตามแบบที่เราออกแบบไว้หรือไม่ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหน้างาน

โดยมีสิ่งสำคัญที่สุดที่วิศวกรโยธาไม่ว่าจะสายไหนก็ตามต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยทั้งในระหว่างตอนดำเนินการก่อสร้างและภายหลังจากที่เปิดใช้งานสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ แล้ว

ส่วนความเครียดหรือความท้าทายของการทำงาน ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจอตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ เช่น เปลี่ยนแปลงกำหนดการเสร็จงาน, เปลี่ยนตำแหน่งเครื่องจักร, เปลี่ยนตำแหน่งเส้นทางเดินสายไฟ

 

วิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้างจะต้องทำงานร่วมกับวิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า สถาปนิก และวิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการก่อสร้างนั้นๆ

 

วิศวกรโยธาในส่วนงานออกแบบโครงสร้างก็จะประจำอยู่ในบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆ 

 

วิศวกรโยธาสายงานออกแบบโครงสร้างจะมีเวลาเข้างานและเลิกงานที่ตายตัว ก็คือ เข้างานประมาณ 8 โมงเช้า และเลิกงานประมาณ 5 โมงเย็น (ทั้งนี้เวลาเข้า ออกงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท) แต่ถ้าเป็นส่วนงานที่ต้องลง site ก่อสร้าง เวลาเลิกงานก็จะยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับหน้างาน

 

บุคลิกของคนที่น่าจะเหมาะกับการประกอบอาชีพนี้น่าจะเป็นเรื่องการสู้งานและความอดทน เพราะโครงการที่ทำจะเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลา บางโครงการแค่เฉพาะส่วนออกแบบโครงสร้างอย่างเดียวก็ใช้ระยะเวลา 3 เดือนแล้ว (ยังไม่รวมช่วงดำเนินการก่อสร้างอีก)

ส่วนความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ก็จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนเรื่องการวาดรูปไม่เกี่ยวเลย เพราะเราสามารถใช้โปรแกรมออโต้แคทช่วยได้

นอกจากนี้ก็จะเป็นความรู้รอบตัว อย่างเช่น เวลาเราไปเดินตามที่ต่างๆ แล้วเราสังเกตโครงสร้างว่ามันเป็นอย่างไร

 

มันก็เป็นความภาคภูมิใจนะที่จากเดิมมันเป็นพื้นที่เปล่าๆ แล้วเราเป็ฯคนออกแบบมันและพอสร้างเสร็จแล้วเราสามารถชี้ให้คนข้างๆ เราเห็นว่าสิ่งนี้เราเป็นคนออกแบบขึ้นมา

ส่วนผลเสียที่มีต่อตัวเราก็มีบ้าง เช่น บางคนเจอความเครียดจากงานจนทำให้หงุดหงิด โมโหง่าย หรือบางทีก็ทำงานดึกก็จะมีเรื่องการพักผ่อนและการบริหารเวลากับคนในครอบครัว

 

ในอาชีพนี้จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) 3 ระดับ ไล่ตั้งแต่ ระดับภาคีวิศวกร ซึ่งก็จะเป็นระดับออกแบบอะไรที่ไม่ใหญ่มาก ส่วนสามัญวิศวกรจะเป็นระดับที่สามารถออกแบบอะไรก็ได้และสร้างอะไรก็ได้แต่ว่าจะให้คำปรึกษาไม่ได้ ส่วนระดับสุดท้ายก็คือ วุฒิวิศวกร ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ด้วย

ถ้าพูดถึงการย้ายสายงานไปสายงานข้างเคียง ก็อาจจะย้ายไปเป็นวิศวกรโยธาสายบริหารจัดการโครงการก็สามารถทำได้

 

เส้นทางของการจะมาเป็นวิศวกรโยธาสายออกแบบโครงสร้างจำเป็นที่จะต้องเรียนมาเฉพาะทาง โดยจะเป็นการเรียนรวมเหมือนกันในสายวิศวกรรมโยธา แต่จะมาแยกส่วนว่าใครอยู่สายออกแบบโครงสร้าง สาย site งานก่อสร้าง ก็ตอนหางาน

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในกิจกรรม “ฟักฝันเฟส 2017” ปี พ.ศ. 2560