พยาบาล

พยาบาล

พยาบาลก็คืออาชีพที่คอยดูแลคนไข้ คำว่าดูแลนี้หมายความว่าเราไม่ได้ดูคนไข้แค่ว่าเขาเจ็บป่วยมาด้วยโรคอะไร แต่เราดูไปจนกระทั่งจิตใจของเขาด้วย เพราะหลังจากเจอคุณหมอมาแล้วตลอดเวลาที่คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลก็คืออยู่ในความดูแลของเราทั้งหมด

ถ้าไม่นับขั้นตอนการเริ่มรับใบนัดคนไข้และจัดคิว (หรือแจกบัตรคิว) หน้าที่ของพยาบาลจะเริ่มจากการคัดกรองคนไข้ ซึ่งจะต้องเช็คดูภาวะคนไข้ก่อนส่งเข้าพบแพทย์ พยาบาลก็จะทำหน้าที่วัดความดัน วัดสัญญาณชีพ วัดออกซิเจน เจาะเลือด (ถ้ามี) เพราะว่าคนไข้เยอะแยะและเรามองภายนอกเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้คนนี้เป็นอะไรมา หรือบางครั้งคนไข้ต้องอดน้ำ อดอาหารมาเพื่อเจาะเลือด การคัดกรองคนไข้จะช่วยให้เรารู้ว่ามีใครบ้างที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนหรือใครที่สภาพร่างกายไม่ปกติ (เช่น จะเป็นลม ฯลฯ) ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่

ภายหลังจากที่คัดกรองคนไข้แล้ว เราก็จะทำหน้าที่ส่งคนไข้เข้าไปพบแพทย์ตามคิวที่เขาได้รับ และเมื่อคนไข้พบแพทย์เสร็จแล้ว แพทย์จะมีคำสั่งการรักษาออกมา เราก็มาดูว่าคำสั่งการรักษามีอะไรบ้าง บางคนต้องฉีดยา บางคนมีรับยากลับไปทานที่บ้าน เราก็ส่งเรื่องต่อไปให้เภสัชกรจัดยา

สุดท้ายเราก็จะทำการออกใบนัดตรวจรักษาในครั้งต่อไปและก่อนที่จะกลับบ้านเราก็จะทำการวัดความดันซ้ำอีกครั้ง เพื่อที่จะดูว่าตอนที่เราจะปล่อยคนไข้แล้วเขาอยู่ในภาวะยังไงบ้าง

 

พยาบาลจะมีผู้ช่วยพยาบาลคอยช่วยดูแลคนไข้ด้วย ก็จะช่วยกันในขั้นตอนการคัดกรองคนไข้ และก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรเปลที่เป็นหน่วยเคลื่อนย้ายที่จะคอยส่งคนไข้ไปยังห้องต่างๆ 

นอกจากนี้พยาบาลยังต้องทำงานร่วมกับเภสัชกรในขั้นตอนของการจัดยาและจ่ายยา รวมถึงต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในกรณีมีความเลอะเทอะเกิดขึ้น

 

พยาบาลก็จะมีประจำอยู่ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกทั่วไป คลินิกเสริมความงามต่างๆ

เวลาทำงานของพยาบาลก็จะแบ่งเป็นกะ มีกะเช้า กะกลางวัน และกะดึก ก็จะเวียนกันทำงานกะละ 8 ชั่วโมง

คนที่เป็นพยาบาลจะต้องใส่ใจและดูแลคนไข้ ดังนั้นต้องมีความสามารถในการสังเกตได้ว่ารอบตัวมีใครเป็นอะไร แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น เพราะนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตของเขาเลย

อีกทั้งควรจะต้องมีทักษะการพูดที่ดี มีการปรับตัวได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งสถานการณ์เร่งด่วน เครียด นิ่มนวล หรือการรับมือกับคนไข้และญาติผู้ป่วยที่มีอารมณ์ที่แตกต่างกัน

สิ่งสุดท้ายที่ควรจะต้องมีน่าจะเป็นความคล่องแคล่ว มีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีทักษะในการจัดการ 

ส่วนถ้าเป็นเรื่องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งขนาดหัวกระทิ แค่เรียนได้กลางๆ แล้วค่อยๆ ใช้ความขยันหาความรู้ไปเรื่อยๆ ก็สามารถทำได้

 

สิ่งที่อาชีพนี้มอบให้กับคนรอบข้างและสังคมก็คือ การช่วยให้คนไข้หรือคนที่มาหาเราฟื้นจากอาการเจ็บป่วยและอยู่รอดปลอดภัย

สิ่งที่ต้องแลกมาก็มีบ้าง เช่น หลายๆ คนอาจจะคิดว่าเป็นพยาบาลจะได้นำความรู้มาดูแลคนในครอบครัวแต่จริงๆ แล้วงานเราจะค่อนข้างหนักจนไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลคนในครอบครัวของเราเลย

 

เส้นทางการเติบโตในอาชีพ ก็เช่น ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี ซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐบาลก็จะมีความมั่นคงมากกว่าถึงแม้ว่าความเร็วในการเติบโตของเงินเดือนจะช้ากว่านอกจากนี้ก็อาจจะไปเรียนต่อเพื่อต่อยอดเป็นพยาบาลเฉพาะทาง 

ส่วนถ้ามองถึงการโยกย้ายไปยังที่ต่างๆ อีกที่หนึ่งที่สามารถไปอยู่ได้ คือ สถานเสริมความงาม ก็สามารถขยับไปได้

 

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ดังนั้น จะต้องเรียนจบตรงที่คณะพยาบาลแล้วหลังจากนั้นจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านจึงจะได้ออกมาทำงานเป็นพยาบาลเต็มตัว

ส่วนถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เขาก็จะมีบอกว่าหลักสูตรนั้นๆ จะสอนอะไรบ้าง

ถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับพยาบาลเพิ่มเติม ก็ลองไปสังเกตที่โรงพยาบาลดูว่าพยาบาลเขาต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในกิจกรรม “ฟักฝันเฟส 2017” ปี พ.ศ. 2560