Information

เชฟเบเกอรี่

หน้าที่รับผิดชอบของเชฟเบเกอรี่เหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะในคนๆ เดียวกัน เพราะเราต้องรับผิดชอบผลงานซึ่งก็คือ ขนมเบเกอรี่ของเรา ด้วยการเตรียมส่วนผสมให้ถูกต้องครบถ้วนเพราะถ้าผิดเพี้ยนเพียงนิดหน่อยขนมของเราจะเปลี่ยนไปทันที และต้องใส่จินตนาการ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในขนมของเราว่าหน้าตาควรจะออกมาเป็นอย่างไรให้น่ารับประทาน

นักออกแบบชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต

ป้าหมายของอาชีพนี้ก็คือ การหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าของเราเพื่อให้เขาแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการใช้ความคิด ไอเดียการออกแบบของเรา ออกแบบชิ้นส่วนที่ต้องใช้ให้กับเขาภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของงบประมาณและเวลา

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์

เป้าหมายหลักของอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ต์ก็คือ การดูแลรถของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝีมือและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซต์ แต่ยังต้องรวมถึงความซื่อสัตย์ในการคิดราคา ความซื่อสัตย์ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสมเหตุสมผลด้วย

สถาปนิกชุมชน

เป้าหมายของอาชีพนี้ คือ การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณชุมชนด้วยไอเดีย ความต้องการ และการลงแรงของคนชุมชนเอง

สถาปนิกผังเมือง

หน้าที่ของสถาปนิกผังเมืองก็คือ การออกแบบ การคุมภาพรวมของโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ในเมือง การประสานงานกับผู้คนรอบๆ พื้นที่พัฒนาโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ส่งผลต่อภาพรวมของเมือง เช่น ผังเมือง วิวของเมือง ฯลฯ โดยจะคุมทั้งหมดตั้งแต่ การออกแบบอาคาร การออกแบบพื้นที่สาธารณะ การออกแบบระบบทางเดิน เพื่อเพิ่มมูลค่า (สังคมและเศรษฐกิจ) แก่พื้นที่บริเวณนั้นให้มากที่สุด หรือถ้าเป็นสถาปนิกผังเมืองที่ทำงานอยู่กับหน่วยงานรัฐก็จะมีเป้าหมายในการออกแบบและสร้างเมืองที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย มีความสุขกับชุมชนที่อยู่ หน้าที่ของสถาปนิกผังเมืองก็คือ การออกแบบ การคุมภาพรวมของโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ในเมือง การประสานงานกับผู้คนรอบๆ พื้นที่พัฒนาโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ส่งผลต่อภาพรวมของเมือง เช่น ผังเมือง วิวของเมือง ฯลฯ โดยจะคุมทั้งหมดตั้งแต่ การออกแบบอาคาร การออกแบบพื้นที่สาธารณะ การออกแบบระบบทางเดิน เพื่อเพิ่มมูลค่า (สังคมและเศรษฐกิจ) แก่พื้นที่บริเวณนั้นให้มากที่สุด ถ้าทำงานในตำแหน่งเริ่มต้นสภาพการทำงานก็จะเป็นการลงพื้นที่และออกแบบ แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็จะลงพื้นที่น้อยลงแต่ต้องบริหารจัดการโครงการมากขึ้น ยกตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของอาชีพสถาปนิกผังเมือง เช่น เริ่มต้นจากการกำหนดภาพอนาคต (เชิงกายภาพ – รูปแบบตึก, การจัดวางพื้นที่ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เป้าหมาย หรือนโยบายของชุมชนนั้นๆ  ต้องรวบรวมข้อมูลของพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์และมองดูว่าพื้นที่ที่เราจะเข้าไปทำโครงการนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เราไปถึงภาพของโครงการที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ โดยข้อมูลที่เราต้องเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลจากทุกมิติตั้งแต่ข้อมูลประชากร ข้อมูลกายภาพ ไปจนถึงข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม […]

สูตินรีแพทย์

เป้าหมายของอาชีพสูตินรีแพทย์ก็คือ การดูแลรักษาคน สูตินรีแพทย์ไม่ได้ทำคลอดเพียงย่างเดียว อาชีพนี้จะดูแลเรื่องของผู้หญิงด้วย ตั้งแต่ก่อนเป็นสาว เข้าวัยสาว โอกาสการมีบุตร วัยทอง ฯลฯ เรียกได้ว่าเรื่องทุกเรื่องของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนแก่ สูตินรีเวชจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฝากครรภ์ ก็ตรงไปตรงมา ขั้นตอนก็จะฝากครรภ์ แล้วก็ทำคลอด อันนี้ก็เป็นหนึ่งเส้นทางของหมอสูติ  ส่วนนรีเวชก็จะดูว่าเป็นโรคอะไร ขั้นตอนก็จะเป็นการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วก็ส่งใช้ Lab บางอย่างตรวจเพิ่ม ถ้ารู้ว่าเป็นอะไรก็ทำการรักษา ซึ่งการรักษาก็มีหลายอย่าง เช่น ใช้ยา ผ่าตัดเป็นต้น  นอกจากนี้ก็อาจจะมีงานที่เราให้ความรู้ เช่น ออกไปโรงเรียนต่างๆ หรือที่ทำงานเพื่อให้ความรู้คุมว่ากำเนิดทำอย่างไร  การป้องกันทำอย่างไร ตามแต่โครงการของโรงพยาบาลนั้นๆ จะจัดให้มีดำเนินการขึ้น   อาชีพนี้ทำงานร่วมกับ พยาบาล, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น วิสัญญีแพทย์, กุมารแพทย์, อายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ เป็นต้น เพราะงานของเราเรียกได้ว่าเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) ต้องทำงานเป็นทีม โดยจะเป็นทีมใหญ่หรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ถ้าคลอดลูกปกติก็จะมีแค่เรากับพยาบาล แต่ถ้าสมมติว่าผ่าตัดแล้วมีภาวะแทรกซ้อนก็จะมีศัลยแพทย์มาช่วยดูแลด้วย  หรือถ้าเป็นการทำคลอดเด็กที่มีปัญหา กุมารแพทย์ก็จะมารอดูแลเลยคือเด็กคลอดปุ๊บ กุมารแพทย์ก็รับหน้าที่ทันที เป็นต้น   สถานที่ทำงานของสูตินรีแพทย์ก็จะเหมือนกับแพทย์ทั่วไป คือ […]

แอร์โฮสเตส

หน้าที่หลักของการเป็นลูกเรือหรือแอร์โฮสเตส ก็คือ การดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ และดูแลให้ผู้โดยสารอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลาตั้งแต่เครื่องขึ้นจนถึงเครื่องลง เช่น การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน

นักบิน

เป้าหมายหน้าที่รับผิดชอบของนักบิน ก็คึอ การนำผู้โดยสารไปส่งยังที่หมายให้ปลอดภัยโดยที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ตรงเวลา โดยมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งนักบินจะต้องคิดถึงวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำการบินด้วย เช่น ต้องมีการเติมน้ำมันเพิ่มเติม หรืออาจะต้องมีการหลบซอร์ฟอากาศระหว่างทาง เป็นต้น

สัตวแพทย์

หน้าที่หลักของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล คือ การดูแลเรื่องของอายุรกรรม (ตรวจหรือวินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บทั่วไป) การผ่าตัดหรือใช้รังสีในการรักษา การฝังเข็ม การให้ยาให้กับสัตว์ การผ่าชันสูตรด้วย

นอกจากนี้ก็อาจจะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์สัตว์ การเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม การค้นคว้าข้อมูลโรคระบาดหรือโรคติดต่อ การคิดค้นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ การทำงานด้านนิเวศวิทยา สุขศาสตร์การอาหาร

อายุรแพทย์

เป็น 1 ใน 4 แพทย์สาขาหลักที่จะต้องมีอยู่ในทุกโรงพยาบาล (4 สาขาประกอบด้วย แผนกสูตินรีเวช, แผนกศัลยกรรม, แผนกอายุรกรรม และแผนกกุมารเวช)

หมออายุรแพทย์คือหมอที่ดูแลในการวิเคราะห์โรค ค้นหาโรคว่าเป็นอะไร แล้วก็พยายามใช้วิธีการรักษาโดยการใช้ยา หรือใช้หัตถการบางอย่างที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การส่องกล้อง การสวนหัวใจ ส่วนมากที่ทำงานก็จะเป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในทั่วๆ ไป เหมือนที่คนจะเจอกัน เพราะฉะนั้นคนไข้ทั่วๆไปก็จะเจอหมออายุรกรรมบ่อย เนื่องจากเป็นแผนกที่พยายามค้นหาโรคแล้วเจอ นี่คือที่มาของหมออายุรกรรม

Web Designer

พี่คิดว่าความท้าทายคือ ทำอย่างไรให้งานที่เราทำไม่ซ้ำแบบเดิม แม้ว่าโจทย์ของงานจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกัน แต่เราก็จะขยับการดีไซน์ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีหรือแปลกใหม่ การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ในการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ดูงานในรูปแบบใหม่ๆ ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะการสร้างสรรค์คือหัวใจของการทำงาน ดีไซน์เนอร์

Makeup Artist

เป้าหมายของงาน makeup artist คือ การทำให้งานออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม เป็นงานประณีตที่ต้องอาศัยฝีมือ สมาธิ ความชำนาญ และมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อที่จะทำอย่างไรให้งานนั้นออกมาแตกต่างและโดดเด่น นอกเหนือจากนั้นยังต้องทำงานให้รวดเร็วตรงกับเวลาที่กำหนด เพราะเป็นงานที่ต้องทำทันทีและเสร็จในวันนั้น จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลดเวลา เป็นความท้าทายของงานที่ต้องทำให้ประณีต ให้ทันในเวลาที่รวดเร็ว

1 2 3 4 5