Information

Interior Designer

ออกแบบ ตกแต่ง space ภายในให้ดี สวยงาม เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย

นักข่าว

จรรญาบรรณของสื่อคือ จะต้องทำหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง เราจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ จะทำให้การทำงานของเรามีความแตกต่าง โดยเราต้องปราศจากอคติและความรู้สึกส่วนตัวของนักข่าว ข่าวที่นำเสนอจะต้องเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง มีความเที่ยงธรรม สมดุล ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้น ต้องให้โอกาสในการชี้แจง และแสดงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย ไม่ว่านักข่าวจะเห็นพ้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมที่ชัดเจน เที่ยงตรง ไม่บิดเบี้ยว

ผู้สื่อข่าว

นักข่าวต้องรายงานข่าวตามข้อเท็จจริง ดังนั้นเป้าหมายในการทำข่าวของเรา คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ ข่าวที่นำเสนอจะต้องเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง มีความเที่ยงธรรม สมดุล ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้น ต้องให้โอกาสในการชี้แจง และแสดงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย ไม่ว่านักข่าวจะเห็นพ้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมที่ชัดเจน เที่ยงตรง ไม่บิดเบี้ยว

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

วิศวกรไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 3 สาย สายแรกจะเป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลังจะดูแลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตอย่างไร ส่งจ่ายมายังผู้ใช้งานทั่วไปด้วยวิธีไหน สายที่สองคือวิศวกรไฟฟ้าควบคุมจะเป็นวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร การควบคุมมอเตอร์ การโปรแกรม และสายสุดท้าย คือ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร จะเป็นวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณ

พยาบาล

พยาบาลก็คืออาชีพที่คอยดูแลคนไข้ คำว่าดูแลนี้หมายความว่าเราไม่ได้ดูคนไข้แค่ว่าเขาเจ็บป่วยมาด้วยโรคอะไร แต่เราดูไปจนกระทั่งจิตใจของเขาด้วย เพราะหลังจากเจอคุณหมอมาแล้วตลอดเวลาที่คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลก็คืออยู่ในความดูแลของเราทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นคนสนับสนุนธุรกิจด้วยการดูแลด้านการเงินเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการทางบัญชีและรายงานการเงิน, การบริหารเงินทุน, การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

ภูมิสถาปนิก

เนื่องจากงานภูมิสถาปัตยกรรม มันมีหลากหลายมาก เป้าหมายมันก็จะต่างกันตั้งแต่สวนบ้าน สวนหย่อมโรงแรม จนไปถึงอุทยานแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับงานแต่ละงาน แต่หน้าที่หลักๆ ก็คือ การออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมด

และงานภูมิสถาปนิกมันไม่เหมือนกับงานของสถาปนิกทั่วไปที่จะทำงานกับ อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก กระจก แต่ว่างานภูมิสถาปนิก วัสดุหลักของเราไม่ใช่มีแค่สิ่งไม่มีชีวิตแต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต คือ พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมันก็จะมีผลกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นด้วย เช่น นก หนู แมลง กระรอก ที่มันจะอยู่ในสวน

มัณฑนากร

ขึ้นอยู่กับว่ามัณฑนากรคนนั้นจะเริ่มทำงานตั้งแต่ขั้นตอนไหน เพราะมัณฑนากรบางคนก็จะเริ่มงานคู่ไปกับสถาปนิกเลย รูปแบบนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นดูตั้งแต่พื้นดินเปล่าๆ ดูไซต์ก่อน เราไปวัดหน้างาน เราไปดูบรรยากาศรอบๆ ดูconditionต่างๆที่จะต้องเอามาดีไซน์ แล้วออกแบบร่วมกับสถาปนิกซึ่งก็จะมีความสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่ม

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรและรับผิดชอบในการดูแลเครื่องจักรการผลิตให้ดำเนินได้อย่างปกติ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ของกินของใช้ประจำวัน วิศวกรเครื่องกลก็จะไปอยู่ในเรื่องของการดูแล ควบคุมการผลิต ว่าทำอย่างไรให้ผลิตสินค้าออกมาถูกต้อง บางโรงงานตารางงานทำงานตลอด 24 ชม. ทำยังไงให้ไม่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการผลิต ทำยังไงให้สินค้าสองชิ้นไม่มาผสมในกล่องเดียวกัน

วิศวกรโยธา ส่วนออกแบบโครงสร้าง

วิศวกรโยธาจะมีแบ่งย่อยออกไปอีก 5 สาย ที่ทำงานแตกต่างกัน คือ โยธาสายชลศาสตร์อันนี้จะทำงานเกี่ยวกับน้ำ เช่น เขื่อน, กรมชลประทาน เป็นต้น สายที่ 2 คือสายสิ่งแวดล้อมที่จพดูแลงานจำพวกบำบัดของเสียต่างๆ สายที่ 3 เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ คือ การดูแลการดำเนินไปของโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สายที่ 4 จะเป็นงานออกแบบโครงสร้าง และสายสุดท้าย คือ site engineer ซึ่งเป็นสิ่งที่คนนึกถึงมากที่สุด

วิศวกรเสียงในสตูดิโอ

บทบาทหลักๆ ของอาชีพวิศวกรเสียงที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอเสียง คือเป็นคนที่ทำให้เสียงดีขึ้น เพราะ Source หรือเสียงต่างๆที่ถูกอัดมาจะไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการตั้งแต่แรก เราต้องเอาเสียงพวกนี้มาปรับปรุงให้มันดีขึ้น ให้อยู่ในรูปแบบเสียงที่เราต้องการ

1 2 3 4 5