Information

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ความแตกต่างคือความท้าทายของการทำรายการโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันสื่อต่างๆมีช่องทางในการออกอากาศมากมายและยังมีรายการแปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะสร้างจุดต่างที่ทำให้ผู้ชมมีความสนใจในงานของเราได้อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรใหม่อยู่ที่ว่าเราจะนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ได้อย่างไร และเป้าหมายนอกเหนือจากการให้ผู้ชมหันมารับชมรายการของเราแล้ว ผู้ชมยังต้องได้รับสารที่เราต้องการจะสื่อออกไปด้วย โดยอาจทำให้เกิดจุดเปลี่ยนหรือแนวความคิดบางอย่าง ทั้งในตัวของผู้ชมเองและสังคม

นักเขียนการ์ตูน

ความท้าทายของงานคือการต่อสู้กับตัวเอง ต้องขยันทำงานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลงานที่น่าพอใจทั้งตัวเราเองและผู้ที่อ่านงานของเรา ซึ่งงานนักเขียนการ์ตูนนั้นถือว่าเป็นงานออกแบบอีกชนิดหนึ่งโดยใช้การ์ตูนลายเส้นเป็นตัวเล่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปให้กับคนอ่านรับสารที่เราสื่อให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ได้ความบันเทิง ทำให้ผู้อ่านลืมเรื่องว้าวุ่นใจไปได้ช่วงหนึ่งให้การ์ตูนเป็นเหมือนแหล่งพักผ่อนบนกระดาษในช่วงเวลาสั้น หรือหากจะได้ผลไปกว่านั้นคือการที่งานของเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวผู้อ่าน หรือสังคมไปในทางที่ดีได้

กุมารแพทย์

เป้าหมายการทำงานของหมอเด็ก คือทำให้เด็กทุกคนมีสุขภาพดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย รวมถึงให้ความรู้กับผู้ปกครองให้ทราบถึงวิธีการเลี้ยงเด็กที่ถูกต้อง ให้ผู้ปกครองและครูสามารถจัดการกับปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรมของบุตรและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดปัญหาพฤติกรรม การเกิดอุบัติเหตุ การใช้สารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และให้ความรู้ตลอดจนจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

แพทย์ออโธปิดิกส์

เป้าหมายของอาชีพเราคือการ ซ่อมแซมกลับไปให้เหมือนเดิม เวลากระดูกหักแต่ละเคสมา มันก็จะแตกไม่เหมือนกัน บางทีแตกมากแตกน้อย เหมือน Lego เราก็ต้องมาวางแผน วิเคราะห์แต่ละเคสในการผ่าตัด เราต้องคิดวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไร มีเรื่องของหัตถการ สกิลความสามารถของมือที่ใช้ เหมือนเวลาเล่นเกม ต้องแก้ไขปัญหาผ่านด่านให้ได้ ถ้าสามารถรักษาอย่างประสบความสำเร็จ คนไข้สามารถมีชีวิตเหมือนเดิมได้ดี เราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเอง

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นหมอสาขาฟื้นฟู ฟื้นฟูเรื่องความถดถอยในความสามารถหรือสมรรถภาพที่ลดลง สองอย่างนี้บางทีหมอบางส่วนจะไม่ได้เข้ามายุ่งแต่ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเน้นตรงนี้เป็นหลัก เราจะดูว่านอกจากโรคทางกายของคนไข้แล้ว เขาสูญเสียอะไรบ้างทางสังคมและทางด้านการใช้ชีวิต ส่วนของเราจะเข้าไปฟื้นฟูในจุดนี้ โดยที่เราก็ดูทางด้านของร่างกายด้วย แต่ไม่ได้เน้นเพราะว่าเรามีคุณหมออายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และศัลยแพทย์ดูอยู่แล้ว ดังนั้นจะว่าไปแล้วเราก็เหมือนเป็นปราการด่านเกือบๆ สุดท้ายก่อนที่จะออกสู่สังคม

แพทย์จุลชีวะ

ถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัย ความท้าทายมีอยู่หลายอย่าง ทั้งทางด้านงานการเรียนการสอนความท้าทายอยู่ที่การพูดเพื่อให้คนเขาเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เรารู้อยู่แล้ว เราเข้าใจดีอยู่แล้ว การที่เราจะอธิบายให้คนที่ไม่รู้เข้าใจได้ จะต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ

อย่างที่สองด้านการวิจัยมันคือการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ พอเป็นความรู้ใหม่มันก็จะมีความยากตรงที่เราไม่รู้ว่าเราทำถูกหรือเปล่า ผลที่ออกมามันจะได้แบบที่เราคาดการณ์ไว้ไหม เพราะหลายๆ ครั้งพอไม่ได้ออกมาแบบที่เราต้องการ

วิศวกรเสียง live sound

หน้าที่ของวิศวกรเสียงในงาน Live Sound (คอนเสิร์ต, อีเว้นท์ ฯลฯ) ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเสียง เช่น ปรับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ดัง เบา ตามที่เพลงนั้น สถานการณ์นั้น ต้องการ และทำนห้าที่แก้ไขปัญหาด้านเสียงเพราะงาน Live Sound จะมีปัญหาด้านเสียงมากมาย เช่น Feedback เสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น บางทีก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการ เราก็ต้องแก้ไขเสียงพวกนี้ให้มันออกมาดีขึ้น

Internal Auditor

อาชีพนี้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) องค์กรส่วนใหญ่ที่มีอาชีพนี้ก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อันนี้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเลยว่าต้องมีผู้ตรวจสอบภายใน เพราะว่าเป็นหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Tax Consultant

อาชีพ Tax Consultant แปลตามตัวเลยก็คืออาชีพที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร ความสำคัญของมันก็คือ ทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทย หรือเป็นบริษัทไทย ทุกคนยังไงก็ต้องเสียภาษี หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ทีนี้เป้าหมายหลักของงาน Tax Consult ก็คือ เราต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า คนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท เขาเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเสียภาษีเท่าที่จำเป็น เพราะว่าภาษีมันเป็นภาระ หลักของมันคือ ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบังคับจัดเก็บจากคน แน่นอนไม่มีใครอยากเสียภาษีเยอะ แต่กฎหมายมันบังคับ ทำอย่างไรเราถึงจะเสียภาษีตรงนี้ให้มันถูกต้องโดยที่เราเสียน้อยที่สุด แล้วก็ไม่ผิดกฎหมาย

Graphic Designer

graphic มันคือ visual communication มันคือการสื่อสารด้วยภาพ หรือ สื่อสารทางการมองเห็น เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1 3 4 5