25 วิธีฟักความฝัน : ฟักฝันเฟส – “วิศวกรปิโตรเลียม”

“มันต้องถามตัวเองน่ะ ว่าตัวเองชอบอะไร ผมว่าการที่เราค้นหาตัวเองได้เร็วที่สุด แล้วทำมันให้เป็นจริงได้ คุณก็ประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น แต่ถ้าคุณช้ากว่าคนอื่นๆ คนอื่นเค้าไปไหนกันแล้ว เค้าหาตัวเองเจอ แต่คุณก็ยังไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นเค้า และก็ผมคิดว่าหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไร ถ้าเราทำมันด้วยความรัก และความชอบ ผลงานก็ต้ออกมาดีแน่นอน เพราะเราทำมันด้วยความชอบ”

พี่ป๊อก ไพบูลย์ เสมศรี
Maintenance Supervisor
PTTEP

วิทยากรอาชีพ “วิศวกรปิโตรเลียม”

งานฟักฝันเฟส : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

รู้จักงานฟักฝันเฟสให้มากขึ้น : https://a-chieve.org/experience/fukfunfest

ทีมงานธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ขอขอบคุณพี่วิทยากรใจดีทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย