25 วิธีฟักความฝัน : ฟักฝันเฟส – “ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)”

“อยากให้น้องๆ ทุกคนลองอะไรใหม่ๆ ด้วย อย่าไปคิดว่ามันยาก คิดว่าเราทำไม่ได้ อย่าไปคิดว่า อุ้ยเราภาษาอังกฤษไม่เก่ง ลองค่ะ ทุกอย่างมันเริ่มจากคำนี้เท่านั้น ถ้าหนูลองแล้วหนูรักมันจริงๆ หนูจะมีแรงผลักดันตัวเอง ให้หนูแบบข้ามผ่านจุดที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ได้จริงๆ”

พี่หนุ่ย พุธิกา บุศยประทีป

ผู้อำนวยการ

Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.

วิทยากรอาชีพ “ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)”

งานฟักฝันเฟส : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

รู้จักงานฟักฝันเฟสให้มากขึ้น : https://a-chieve.org/experience/fukfunfest

ทีมงานธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ขอขอบคุณพี่วิทยากรใจดีทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย