25 วิธีฟักความฝัน : ฟักฝันเฟส – “เชฟ”

“ให้เราเรียงลำดับดูความชอบของเรา สิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วมีความสุข แต่อย่างของพี่เนี่ย “ให้ลองเลย” ให้ลองไปเลย คือ เราจะไม่รู้ว่าเรา อยากจะทำอะไรจนกว่าเราจะได้ลอง”

พี่ใบตอง สาธิตฐ เจ่าสกุล
Chef de parties
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

วิทยากรอาชีพ “เชฟ”

งานฟักฝันเฟส : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

 

รู้จักงานฟักฝันเฟสให้มากขึ้น : https://a-chieve.org/experience/fukfunfest

ทีมงานธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ขอขอบคุณพี่วิทยากรใจดีทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย