25 วิธีฟักความฝัน : ฟักฝันเฟส – “หมอ”

“เราชอบอาชีพนั้นเพราะอะไร ถ้าเราทำอาชีพนี้เราจะได้ทำอะไรมั่ง อย่างเช่นอาชีพหมอ ถ้าทำแล้วจะได้อยู่กับคนไข้ จะได้ช่วยคน จะได้สร้างความแตกต่างให้ชีวิตเค้า ให้ใครซักคนดีขึ้นมา แต่ส่วนที่หลายๆ คนจะชอบลืม หรือไม่ได้คิดถึงเลย แล้วเป็นผลที่ทำให้เกิดการลาออก เข้ามาเป็นอาชีพนี้แล้วก็ลาออกไปทำอย่างอื่นแบบเสียเวลาเรียนไปแล้ว ก็คือว่า เราไม่ได้ตระหนักมาก่อนว่าอาชีพหนึ่ง มันย่อมมีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ แล้วคนส่วนใหญ่ที่ลาออกก็คือ เค้าไม่มีความสุขกับวิชาชีพที่เค้าไม่ชอบ”

พญ.เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ
แพทย์ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัย : โครงการ Strengthen Thai Research Capacity in Health Promotion สำนักงานพัฒนานโยบาย สาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการบริหาร : ธุรกิจเพื่อสังคม “The Chance for a better change”

ผู้ก่อตั้ง และ ประธานร่วม : เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจใฝ่รู้สู่การสร้างสรรค์สังคม

วิทยากรอาชีพ “หมอ”

งานฟักฝันเฟส : เทศกาลที่ชวนวัยรุ่นให้หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

 

รู้จักงานฟักฝันเฟสให้มากขึ้น : https://a-chieve.org/experience/fukfunfest

ทีมงานธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ขอขอบคุณพี่วิทยากรใจดีทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย