Know How

รู้จัก 8 ประเภทของโรคซึมเศร้า ที่เราอยากให้คุณเข้าใจ

ทำความเข้าใจโรคซึมเศร้าประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้ได้พิจารณาสำรวจตรวจสอบอารมณ์และเตรียมความพร้อมที่จะพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

ดีต่อใจหรือทำร้ายกันนะ?

ชวนสำรวจว่าความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับเราหรือไม่ และความสัมพันธ์แบบไหนนะที่เราควรถอยห่าง

1 2