Know How

Do’s and Don’ts สำหรับดูแลใจคนใกล้ตัว

แนวทางให้เราสามารถดูแลเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรอบตัวเรา เพื่อประคับประคองสนับสนุนกัน ให้ทั้งเขาและเรา สามารถผ่านช่วงเวลายากๆ นี้ ไปด้วยกัน 

6 หมวดคำถามทบทวนตัวเอง

6 หมวดคำถาม ที่สามารถเอาไปใช้งานได้ไม่ยาก จะช่วงวัยไหน เพศอะไร ก็สามารถทำได้ หากทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เราจะเห็น รู้จัก และเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วย

วิธีจัดการความเครียดฉบับวัยเรียน

แนะนำวิธีจัดการความเครียด สำหรับคนที่กำลังพบเจอกับสภาวะยากๆ สะสมจนเกิดเป็นความเครียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ เรื่องครอบครัว เรื่องรายได้ หรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนที่ช่วงนี้เจอโรคระบาดโควิด

เริ่มต้นเทอมอย่างเข้าใจ ผ่านกิจกรรม Check-in ความรู้สึก

เครื่องมือช่วยเช็กสภาพระดับความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมหรือชั้นเรียน ว่าผู้เข้าร่วมหรือผู้เรียน ณ เวลานั้น มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร มีความกังวลใจ หรือเรื่องราวอะไรในใจบ้าง มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนก่อนเริ่มตัวกิจกรรม

พื้นที่ปลอดภัยคืออะไร

พื้นที่ปลอดภัย : พื้นที่สบายใจในการดำเนินชีวิตและแสดงความคิดเห็น ที่ทุกความแตกต่างหลากหลายได้รับการยอมรับ มีการสื่อสารอย่างสันติ จริงใจ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และเติบโต

การ์ดคำถามสำรวจสภาพจิตใจคนรอบข้างอย่างเข้าใจ

ชุดการ์ดคำถามสำรวจสภาพจิตใจคนรอบข้าง ออกแบบโดยพี่นักจิตวิทยาใจดี 2 ท่าน สำหรับใช้เป็นตัวช่วยให้น้องๆ หรือคุณครูที่สังเกตเห็นคนรอบข้างมีความรู้สึกไม่สบายใจ แล้วไม่รู้จะเริ่มชวนคุยยังไง

1 2