a-chieve เข้าโรงเรียนแล้วนะ รู้ยัง!?!

บันทึกการเรียนการสอน คาบที่ 2 ของการนำเนื้อหาเข้าโรงเรียนของ a-chieve

ในปีนี้ a-chieve มีโครงการสำคัญอีก 1 โครงการ นั่น คือ การนำเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่พวกเราใช้ในกิจกรรมต่างๆ มาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศจะต้องเจอ เพื่อขยายผลเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในคาบแนะแนวของแต่ละโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยโครงการนำร่องในครั้งนี้ a-chieve ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ในโรงเรียน

ความท้าทายแรกของงานนี้ คือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมแนะแนวของ a-chieve ในคาบนี้เรามุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและใช้กิจกรรมที่เน้นการพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ให้มากขึ้น เน้นการแสดงออกทางความคิด การกระทำจากตัวเด็กๆ ให้มาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็น่าสนใจ ถึงแม้ในคาบแรกเราจะเห็นว่าเด็กๆ ยังเขินและหัวเราะตัวเองในการจับคู่คุยกัน แต่พอคาบที่สองเริ่มขึ้นเด็กๆ สามารถจดจำกติกาการฟังอย่างตั้งใจ และเริ่มแลกเปลี่ยนในการจับคู่กันมากขึ้น ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามสามารถสร้างได้ ถ้าครูผู้สอนเปิดใจที่จะยอมให้ห้องเรียนมีความเท่าเทียมกันและเปิดให้เด็กๆ แสดงออกในพื้นที่ของตนเองได้มากขึ้น

กิจกรรม "I You We" ออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
กิจกรรม “I You We” ออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ให้เด็กๆ จับคู่เพื่อบอกเล่าสิ่งที่รู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ให้เด็กๆ จับคู่เพื่อบอกเล่าสิ่งที่รู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ปลอดภัยมากจนกระดาษที่ให้เขียนงานกลายเป็นกระดาษปูนอนไปพร้อมๆ กับที่ใช้เขียนงานกันเลยทีเดียว!

เรียนรู้เรื่องการทบทวนตัวเองในห้องเรียน

“ถ้าเป้าหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองได้จะต้องรู้จักทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้ว แล้วนำมาแก้ไข ทำซ้ำ เรียนรู้ใหม่ ไปเรื่อยๆ ก็ถือได้ว่ากิจกรรมนี้บรรลุเป้าหมายนะ” ส่วนหนี่งที่ทีมงานสะท้อนภายหลังจากทำการสอนในคาบที่ 2 หัวข้อนี้เป็นหัวข้อสำคัญที่เป็นหัวใจของการรู้จักและเข้าใจตนเอง โดยเราให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะทบทวนตัวเองผ่านกิจกรรม ซึ่งเด็กๆ ก็ทำได้ดี แต่เรามีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้น้อยไปนิดก็เลยคิดว่าเนื้อหาของคาบนี้คงต้องปรับกันใหม่อีกนิดหน่อย

ชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมกัน เห็นแล้วก็ชื่นใจ เพราะไม่มีอาการของการแบ่งห้อง และแบ่งเพศในการทำงานร่วมกันเลย
ชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมกัน เห็นแล้วก็ชื่นใจ เพราะไม่มีอาการของการแบ่งห้อง และแบ่งเพศในการทำงานร่วมกันเลย
เอาใจช่วยให้น้องๆ ทบทวนกิจกรรมที่ทำกันไปเมื่อกี้
เอาใจช่วยให้น้องๆ ทบทวนกิจกรรมที่ทำกันไปเมื่อกี้
ทีมผู้ชายก็แสดงฝีมืออย่างเต็มที่
ทีมผู้ชายก็แสดงฝีมืออย่างเต็มที่

แล้วจะพิมพ์มาเล่าประสบการณ์การเข้าโรงเรียนของคาบต่อๆ ไปอีกนะจ๊ะ 🙂