พี่กุ๋ย เกตุสุดา สวนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องฉุกเฉิน