“รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้…”

ผู้ก่อตั้ง, ทีมที่ปรึกษาด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์องค์กร

กฤษฎิ์ ใบสิริกุล ผิง

“ในชีวิตเราๆ มีกี่ครั้งที่เราพูดขึ้นต้นว่า “รู้งี้…” รู้งี้น่าจะออกกำลังกายดีกว่า, รู้งี้ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กๆ ก็ดี, รู้งี้ไม่น่าเรียนคณะนี้เลย, รู้งี้ฝึกภาษาอังกฤษก็ได้ดีไปแล้ว ฯลฯ สารพัด “รู้งี้…” ที่เราใช้เอ่ยเวลาที่เราได้พลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือตัดสินใจอะไรผิดไปในอดีตเพียงเพราะเรา ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่คนเราจะตัดสินใจได้ดีและคว้าโอกาสต่างๆ ได้ดีกว่านี้

ต้นเหตุที่แท้จริง คือ การไม่วางแผน หรือ การไม่ได้คิดถึงอนาคต ต่างหาก ดังนั้น พวกเรา a-chieve จึงต้องการ ลด ละ เลิก คำว่า “รู้งี้…” ในชีวิตของคนในสังคมให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ อยากให้พวกเขาได้คิดถึงอนาคตและตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น นั่นคือ จุดประสงค์ของเรา สุดท้ายไม่อยากให้ใครต้องพูดว่า รู้งี้มาร่วมกิจกรรมของ a-chieve ตั้งแต่เรียนดีกว่า”