“คนเราใช้เวลากว่าค่อนชีวิตไปกับการศึกษา โดยไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร”

ทีมประสานงานพี่ต้นแบบอาชีพ และสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้

ชญาภรณ์ ชัยพล น้ำ

“เราเคยเห็นคนหลายคนที่ทำงานอย่างไม่มีความสุขแต่ก็ทนทำเพราะไม่รู้จะเปลี่ยนงานไปทำอะไร ด้วยคณะที่เรียนมาก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนสายงานไปได้มากนัก และตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อะไรที่ทำแล้วมีความสุข

เราจึงเชื่อว่าการที่เราจะใช้ชีวิตทำงานได้อย่างมีความสุข คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อน รู้จักอาชีพที่มีอยู่มากมายว่าอะไรที่ใช่สำหรับตัวเอง ถ้าเราสามารถทำให้เด็กรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ เราคงได้เห็นเด็กทุกคนโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ได้ทำงานที่ชอบและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆ วัน”