“เราอยากเห็นเด็กรุ่นหลังได้เจอกับสิ่งที่ตนเองค้นหา และมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำ”

ทีมประสานงานพี่ต้นแบบอาชีพ และสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้

ณัฐกานต์ วงศ์พิมพ์ โบ

“เราเคยได้ยินมาว่า ถ้าคนเรารักสิ่งไหน มักจะทำในสิ่งนั้นออกมาได้ดี เราจึงอยากเห็นทุกๆ คนได้ตื่นขึ้นมาและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

พวกเรา a-chieve ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนให้เด็กมัธยมที่มีความฝัน ได้ลองทำในสิ่งที่ตนเองฝันไว้ เราต้องการเป็นส่วนหนี่งที่จะช่วยให้เด็กรุ่นต่อไปได้ก้าวไปให้ถึงความฝันที่พวกเขาตั้งไว้ได้จริงๆ”