“ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา เราก็คือส่วนหนึ่งของปัญหา”

ผู้ก่อตั้ง, ทีมประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและการตลาด

นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย วิน

“เราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของสังคมได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้เด็กไทยเป็นเด็กที่รู้เป้าหมายของตนเอง รู้ว่าตนเองอยากทำอะไร/ประกอบอาชีพอะไร และยิ่งถ้าเราสามารถทำให้คนรอบข้างของพวกเขายอมรับในสิ่งที่ตัวเขาเป็นและสนับสนุนพวกเขาได้ สุดท้ายเด็กเหล่านี้จะกล้าที่จะเลือกเรียนและเลือกอาชีพที่พวกเขามุ่งมั่นและมีความสุขที่จะทำ

ลองจินตนาการดูสิครับว่า ถ้าพวกเรา a-chieve สามารถทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ สังคมในอนาคตของเราจะมีคนที่ทำงานอย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำมากมายขนาดไหน…ผมอยากเห็นภาพนั้นครับ”